برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
200 مشاهده
من بدون گرفتن، وثیقه ای به فردی غریبه که نیازمند پول، برای برگشت از سفر بود، 850 تومان کارت به کارت کردم؛ هم اکنون او در بازگرداندن پول، بد قولی نم...
  • Alireza پرسیده شده 9 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
نمایش 1 نتیجه