برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
210 مشاهده
نشست دیوار منزلمان و درب خانه به خاطر زیر سازی نادرست شهرداری،آیا میتوان از شهرداری خسارت گرفت برای نشست دیوار و درب خانیمان؟! ...
  • عـادل پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
نمایش 1 نتیجه