برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
236 مشاهده
احکام هر یک از این موارد زیر در کودک آزاری به چه صورته: لمس و دست درازی، تجاوز جنسی، حمل تصاویر و فیلم، قتل، اسیب جسمی (کتک) ...
  • سهیل پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
نمایش 1 نتیجه