برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
57 مشاهده
نشست دیوار منزلمان و درب خانه به خاطر زیر سازی نادرست شهرداری،آیا میتوان از شهرداری خسارت گرفت برای نشست دیوار و درب خانیمان؟! ...
  • عـادل پرسیده شده 6 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 5 ماه پیش
نمایش 1 نتیجه