برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
4 مشاهده
سلام.دیوار حیاط من در راه قدیمی منتهی به تلمبه کشاورزی خودمان افتاده و شرکای من خواهران ناتنیم هستن و میخان حکم تخریب دیوار بگیرند .شالوده و شناژ س...
  • سعید پرسیده شده 1 ماه پیش
نمایش 1 نتیجه