برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
143 مشاهده
احکام هر یک از این موارد زیر در کودک آزاری به چه صورته: لمس و دست درازی، تجاوز جنسی، حمل تصاویر و فیلم، قتل، اسیب جسمی (کتک) ...
  • سهیل پرسیده شده 11 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 10 ماه پیش
نمایش 1 نتیجه