برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
222 مشاهده
اگر شخصی در قالب یکی از شرکت های تجاری مذکور در ماده ۲۰ به فعالیت بساز بفروش ساختمان که نوعی مال غیرمنقول است بپردازد تاجر محصوب میشود یا نع؟ ...
  • علیرضا پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
نمایش 1 نتیجه