برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
78 مشاهده
اگر شخصی در قالب یکی از شرکت های تجاری مذکور در ماده ۲۰ به فعالیت بساز بفروش ساختمان که نوعی مال غیرمنقول است بپردازد تاجر محصوب میشود یا نع؟ ...
  • علیرضا پرسیده شده 7 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 7 ماه پیش
نمایش 1 نتیجه