برچسب ها
دسته بندی
0 امتیاز
170 مشاهده
پدرم محکوم به پرداخت نفقه شده اما درخواست اعسار داده است ویک سری مدارک پزشکی با دوتا شاهد اورده درصورتی که مدارک پزشکیش در دادگاه تجدید نظر هم رد ش...
  • محمد رضا موسوی پرسیده شده 10 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 10 ماه پیش
نمایش 1 نتیجه