0
0

من به عنوان خرید مصالح تلفنی پولی به حساب شخصی ریختم که بعد از یه ماه امروز صبح کردن مصالح برای من نفرستاده…الان بنده میتوانم از صاحب حساب شکایت کنم و چه شکایتی کنم بهتر است.صاحب حساب ادعا دارد که این پول از کسی میخواسته به حسابش واریز شده.

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

با توجه به اینکه تماس تلفنی بوده و مدرکی جهت ارائه ندارید با استناد به فیش واریزی اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا