0
0

در یک معامله خودرو ثمن معامله بصورت چک تضمینی به خواسته فروشنده در وجه شخص دیگری صادر شده است,در حالیکه فروشنده هم وکالت داده است و هم امضا و اثر انگشت زده است که ثمن معامله را نقدا دریافت کرده است.حال ادعا میکند که پولی نگرفته و خودرو را توقیف نموده است.حال تکلیف ما چیست؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

باید در قولنامه این موضوع را قید میکردید . کپی چک را به دادگاه ارائه نمایید و شخصی را که چک را نقد کرده است طرف دعوی قرار دهید . در صورت عدم نتیجه باید دادخواست مطالبه وجه مطرح نمایید . ضمنا چون فروشنده امضا کرده است که مبلغ را دریافت نموده است از این بابت هم میتوانید دفاعیه مطرح نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا