0
0

باسلام پدرم دوهمسرداردوبنده یکی ازفرزندان همسراول میباشم آیاپدرومادرم میتوانندیک سرویس منزلی راکه درروستادارندبارضایت به بنده بدهندباچه قراردادی

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

بادرود

به صورت رسمی سند را به شما انتقال دهند و اگر سند ندارد می توانند به صورت قولنامه فروش واگذار کنند . صلح نامه هم می توانند در دفتر خانه تنظیم نمایند .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا