0
0

پدرم محکوم به پرداخت نفقه شده اما درخواست اعسار داده است ویک سری مدارک پزشکی با دوتا شاهد اورده درصورتی که مدارک پزشکیش در دادگاه تجدید نظر هم رد شده میخواستم ببینم رای جلسه اعسار به نفع من هست یا نه؟ در ضمن حضانت با مادرم هست و تا حالاذهیچ خرجی به ما نداده

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

در هر صورت اگر اموالی از ایشان معرفی نکنید تقاضای اعسار پذیرفته می شود و باید نفقه معوقه را به صورت اقساط پرداخت کنند ، ولی این موضوع مانع از این نمیشود که نفقه ماهانه شما را پرداخت نکنند .

0
0

با درود

در هر صورت اگر اموالی از ایشان معرفی نکنید تقاضای اعسار پذیرفته می شود و باید نفقه معوقه را به صورت اقساط پرداخت کنند ، ولی این موضوع مانع از این نمیشود که نفقه ماهانه شما را پرداخت نکنند .

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا