0
0

میزان تعیین شاخص بانک مرکزی از تاریخ۹۶/۸/۳۰تاتاریخ ۹۸/۹/۳۰ برای محاسبه ی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به چه اندازه ای میباشد؟ودرکل شاخص بانک مرکزی از۹۶تا۹۸چند درصدویا… چه میباشد؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

به قسمت محاسبات اپلیکیشن مراجعه کنید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا