0
0

سوال اولم از خانه شوهر فوت شده مگه اول نباید مهریه زن برداشته بشه بعدا حق ارث به فرزندان ،دوم ازدواج مجدد باعث سلب حضانت نمیشه تو دادگاه به ما گفتن اینو

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

بله مهریه دیون ممتازه هست و ابتدا باید مهریه پرداخت شود و سپس از باقی مانده سهم الارث تقسیم گردد .

اگر فرزند دختر باشد و زوجه ازدواج مجدد نماید امکان سلب حضانت بنا بر نظر قاضی وجود دارد .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا