0
0

ما خونه ای رو بشخصی که خودش بنگاه دار بود قولنامه کردیم در عوض مغازه امضا واثر انگشت زدیم بدلیل همرا نداشتن مهر بنگاه قرار شد ببره خونه مهر کنه بیاره وفردای آن روز ما پشیمون شدیم وسند مدارک مارو پس داد قولنامه ایکه مهر نداشت پیش خودش ماند بعد از سه ما تعدید که شما مال غیر فروختید من شکایت میکنم

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

مهر املاک الزاما نیاز نیست . شما قولنامه نوشته اید و باید همان زمان نسبت به فسخ قولنامه اقدام می کردید . پیشنهاد می شود به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا