0
0

باسلام ما تعدادی از زارعین پلاک 10518 از زمین های تصرفی بعداز انقلاب هستیم که تا سال 78 به صورت اشتراکی ودر سال 78به بعد با واگذاری همین زمینها وفروختن آنها وصدور سندمشاع به نام کشاورزان هرکس در قطعه خود مشغول زراعت بوده است. متاسفانه در سال 96 راه وشهرسازی به بهانه داشتن سهم مشاع. بر روی برخی از همین قطعات دست گذاشته وبر روی اسناد زارعین سند ششدانگ به نام سازمان ملی زمین صادر نموده است؟ حال سئوال این است ما زارعین چه راهکاری در پیش گیریم. که به حقمان برسیم. لطفا راهنمایی کنید. متشکریم.

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

پرونده شما باید بررسی گردد تا بتوان اظهار نظر دقیق نمود ، پیشنهاد میشود در این خصوص مشاوره دریافت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا