0
0

در آپارتمانی زندگی می کنم که هر طبقه ۲ واحد دارد که واحدها دیوار به دیوار هم هستند ، خانم تنهایی در خانه مجاور زندگی می کند که از ساعت ۱۱ شب تا حدود ۶ صبح با افراد مختلفی چه حضوری چه تلفنی با فریاد های بسیار بلند و به گفتن الفاظ بسیار رکیک و فحشهای ناموسی می پردازد ، چه باید کرد،من و همسرم در عذاب هستیم چه باید کرد؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

میتوانید در این خصوص طرح شکایت نمایید ولی باید این موضوع را اثبات نمایید . پیشنهاد می شود عایق صوتی برای دیوار مشترک تهیه کنید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا