0
0

باعرض سلام ودرود. قراردادی بین طرفین که هتل واژانس هواپیمایی میباشدبراین اساس که اژانس متعهدشده به مدت۴۵روزتمامی۷۰تخت این هتل راگارانت نمایدوحال بعداز۷روزبه بهانه ی ویروس کرونا سعی درفسخ قرارداد دارد.ایامیتواندبدون اینکه ضرروزیانی به هتل پرداخت نمیادقرارداد رایکطرفه فسخ نمیاد؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
-1
0

با درود

اگر شرایط فورس تعیین نشده باشد خیر.

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا