0
0

قرارداد شراکت برای ساخت آپارتمان بسته شد.بعد از ساخت سند را به نام خودشان زدند و یک واحد آپارتمان را بدون اطلاع ما یک واحد آپارتمان را فروختند.حکمش چیست؟؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

فروش مال غیر . ابطال سند فروخته شده و مجازات حبس

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا