0
0

سلام دوستان.‌ سوالی دارم: شهرداری برای ساخت جاده که از میانِ زمین زراعی عبور میکند با تنظیم صورتجلسه ای با مالکین زمینِ زراعی، توافق میکند که در ازای ملکی که از مالکین برای احداث جاده دریافت میکند به آنها مجوز تغییر کاربری تجاری مسکونی بدهد. در این صورتجلسه شهرداری متعهد شده بود که این مجوز را پس از مخلوط ریزی انجام بدهد. اما اکنون با آنکه جاده احداث شده، شهرداری هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است.

۱. عنوان دقیق خواسته در دادخواست چیست؟
۲. مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟
۳. این دعوی، مالی است یا غیرمالی؟ و از حیث ابطال تمبر تکلیف چیست؟
۴. آیا اساسا اعطای مجوز تغییر کاربریِ زمین زراعی به تجاری مسکونی در حوزه اختیارات و حدود صلاحیت شهرداری هست؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد . برای تنظیم دادخواست به بخش مربوطه مراجعه نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا