0
0

چگونگی دریافت هزینه مشاع ساختمان از طریق قانونی که توسط یک واحد پرداخت نمیشود؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

ابتدا یک اظهار نامه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر پر اخت بدهی معوقه و تعیین مهلت برای پرداخت به ایشان ارسال کنید در صورت عدم حصول نتیجه مدیر ساختمان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و دادخواست علیه ایشان مطرح نماید .

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

0
0

با درود

ابتدا یک اظهار نامه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر پر اخت بدهی معوقه و تعیین مهلت برای پرداخت به ایشان ارسال کنید در صورت عدم حصول نتیجه مدیر ساختمان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و دادخواست علیه ایشان مطرح نماید .

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا