0
0

سلام‌بنده‌تنها‌سه‌چهارم‌حقوق‌خودرا‌دریافت‌نمودم‌ویک‌سوم‌آن‌باقی‌
مانده‌
البته‌کار‌هم‌نیمه‌کاه‌است(دیوارکشی)
درضمن‌قردادی‌هم‌ندارم‌
چه‌کارهایی‌برای‌استرداد‌حقوقم‌میتوانم‌انجام‌دهم‌؟؟؟
باتشکر

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

باید از طریق اداره کار منطقه محل کار خودتان طرح دعوی نمایید و مدارک واریزی که تا به حال برای شما داشتند را به اداره کار ارائه نمایید تا در این خصوص برای شما رای صادر شود .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا