0
0

سلام شوهرخواهرم فوت کرده فرزندی هم نداردفرزندان همسرقبلی شوهرش خانه ووسایل که جهزیه خواهربوده میخواهندبگیرندایامیتوانددرخواست مهریه ازاموال شوهرس کند

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا