0
0

ببخشید سلام من برادرم زندانه واسه ۵ملییون. تخریب ساختمان و پول نداریم بدیم شما میدونید برادرم از زندان آزاد میشه یا نه چند روز نگه میدارم بعد از اموال توقیف میکنند

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا