-1
0

سلام تصادف کردم مقصر فرار کرد شمارشو برداشتم شکایت کردم احضار شد روی کارشناسی اعتراض گذاشته حالا کارشناس جدید مبلغ را به یک سوم تقلیل داده ضمن اینکه فقط ماشین تعمیر شده را بازدید کرده برای اعتزاض راهنمایی میخواهم.

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا