0
0

آیاپدرخانواده دربرابرفرزندخودخدماتیم دارد؟ یعنی میتواندمدعی شودکه جورخوراکتومیکشم یابرایدادن خوراک ازفرزندغرامتوپول درخواستکنه

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

شرایط سنی مهم است . در حد امرار معاش تا رسیدن به سن قانونی پدر موظف به تامین آنها می باشد .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا