0
0

سر کار بودم از آگاهی با حکم تفتیش وارد خانه شدند برگه‌ای حاوی ۳ نام همراه داشتند و گفتند فردا من که یکی از ۳ نام بودم خود را فردا به آگاهی معرفی کنم برای دردی موتور در حالی که من از ساعت ۵ صبح تال عمر بازدی کارت مشغول به کارم
باید بروم یا نه یعنی چی شده

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا