0
0

دیه جراحت بخیه دامیه پیشانی جراحت دامیه ناحیه آهیانه راست سر دو جراحت حارصه ساق پا کبودی مختصر باسن آسیب نسج نرم گردن چقدر می‌باشد

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

 

به بخش محاسبات دیه اعصا بدن اپلیکیشن دادگاه یار مراجعه نمایید .

 

0
0

با درود

 

به بخش محاسبات دیه اعصا بدن اپلیکیشن دادگاه یار مراجعه نمایید .

 

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا