1
0

باسلام بنده سند رسمی خودرا جهت آزادکردن از توقیف جهت پرداخت مهریه خانم به اداره ثپت تحویل دادم و نمیتوانم پس بگیرم کارمند ثپت بهیک نفر دیگر تحویل دادهه حالا هفت سال هست ملکم را نمی توان صاحب بسم

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

اگر مهریه را پرداخت کردید و نامه دادگاه را به اداره ثبت تحویل داده اید ثبت ملزم به برگرداندن سند به شما می باشد .

اگر سند مفقود شده تقاضای المثنی نمایید، در صورت عدم رسیدگی به بازرسی ثبت مراجعه کنید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا