0
0

سلام.ضمن تشکر از پاسخ به سوال قبلی بنده درخصوص رای دیوان عدالت اداری…اکنون که رای به نفع بنده صادرشد و اجرای حکم هم صادرشد ..ریس سازمان ما تقاضای ماده ۷۵ نموده است !! چرا ؟! ماده ۷۵ چیست ؟ قاضی که نگفته من اشتباه رای صادر نمودم!!؟
بفرمائید نهایت رای من چه میشود ؟ آیا رای لغو میشود یا اجرا !؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

سازمان درخواست داده است و این لزوما مبنی بر صدور رای اشتباه نمی باشد و قاضی میتواند این درخواست را رد نماید .

اعمال ماده ۷۵ صرفا جهت بررسی این موضوع می باشد .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا