0
0

سلام‌ماشینی ازعقب به ماشینم زدوجعبه وعقب ماشین کلاجمع وقرارشدافت قیمت بدهدحال ازدادن سربازمیزندحالاتامین دلیل دادم بعدازاین مرحله جهت پیگیری بقیه مراحل چکاربایدکنم وآیامیتوانم‌افت قیمت راازمقصربگیرم وچقدربه من تعلق میگیرد(خودروپراید۱۳۱سفیدمدل۹۶جعبه کلاتعویض ورنگ شدگلگیرعقب جهت تعویض برش خوردورنگ شده سپرعقب وچراغ خطرعقب تعویض شد)

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

قیمت افت خودرو را کارشناس مشخص می نماید . بعد از اعلام نظر کارشناسی باید دادخواست مطالبه وجه به استناد به تامین دلیل خود مطرح نمایید .

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا