0
0

بنده حکم قطعی قضایی سرقت در خارج از شرکتم دارم الان دوسال کارگزینی نامه تسویه صادر کرده چگونه باید برگردم سرکارم دولتی است

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

تا زمانی که سو پیشینه دارید این امر امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه شامل مرور زمان بشود .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

0
0

با درود

تا زمانی که سو پیشینه دارید این امر امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه شامل مرور زمان بشود .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

0
0

با درود

تا زمانی که سو پیشینه دارید این امر امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه شامل مرور زمان بشود .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

0
0

با درود

تا زمانی که سو پیشینه دارید این امر امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه شامل مرور زمان بشود .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 4 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا