0
0

اگر بعد از تقدیم دادخواست برای عدم پرداخت وجه چک، چک مزبور به شخص دیگری منتقل شود منتقل الیه با چه استنادی میتواند دادخواست تقدیم شده را ادامه دهد؟

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

اگر چک انتقال داده شود و پشت نویسی گردد از ید مالک اول خارج گردیده و شخصی که چک به ایشان منتقل شده است باید مجددا دادخواست مطرح نماید .

 

لطفا با ثبت نظر خود درباره اپلیکیشن دادگاه یار ما را در کافه بازار یا مایکت حمایت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا