0
0

با عرض درود
آیا فرزند ناتنی از از مادر ارث میبرد البته در صورت وصیت مادر ناتنی که بعد از فوت به فرزند ناتنی هم ارث برسد.

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

فقط به میزان مشخص شده در وصیت نامه . هر شخص فقط برای یک سوم اموال خویش میتواند وصیت نماید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا