0
0

اثر قهقرایی را توصبح دهید

کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
0
0

با درود

این بخش مربوط به توضیحات حقوقی نمی باشد . جهت آشنایی با این موضوع که در ماده ۴۸۰ قانون مدنی آمده است به مقالات حقوقی در این خصوص مراجعه نماید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا