قانون وکالت

فصل دوم -‌ تشکیلات وکلاء

فصل دوم تشکیلات وکلاء ماده ۱۶ وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلاء (‌مجمع وكلاء)...
قانون وکالت

فصل سوم – حقوق و وظائف

فصل سوم حقوق و وظائف ‌ماده ۲۴ وكلاء مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مي نمايد...
قانون وکالت

فصل پنجم – مقررات مختلفه

فصل پنجم مقررات مختلفه ‌ماده ۵۳ در صورت فوت وكيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امي...