قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

فصل اول – تعاریف

فصل اول تعاريف ماده ۱ تعاريف ۱ - ۱- مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را...