آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

فصل اول تعاریف و مشخصات ماده ۱ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین نامه، کلیه رسانه های چاپی...
فصل چهارم ـ سایر مقررات

فصل چهارم ـ سایر مقررات

فصل چهارم سایر مقررات ماده ۳۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ها می تواند ا...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی

بخش دوم ـ آيين‌ دادرسي فصل اول ـ صلاحيت ماده ۱۰ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش سوم ـ اعاده دادرسی

بخش سوم ـ اعاده دادرسي ماده ۹۸ در مورد احكام قطعي به جهات ذيل مي توان دادخواست اعاده دادرسي تقدي...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش چهارم ـ اجرای احکام

بخش چهارم ـ اجراي احكام ماده ۱۰۷ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) اين قانون مكلفند آراء ديو...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش پنجم ـ سایر مقررات

بخش پنجم ـ ساير مقررات ماده ۱۲۰ شـعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود منحل مي ش...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش اول ـ تشکیلات

بخش اول ـ تشكيلات ماده ۱ در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ب...
قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل اول – کلیات

فصل اول كليات ماده ۱ دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و نام...
قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل سوم – رسیدگی

فصل سوم رسیدگی ماده ۲۱ حوزه‌ های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستان‌ ها و...
قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل چهارم – معافیت

فصل چهارم - معافیت بخش اول - معافیت تحصیلی ماده ۳۱ دانش آموزان دانش‌سرا ها و دانش‌آموزان چهارسا...