‌قانون نیروی انتظامی

‌قانون نیروی انتظامی

‌قانون نیروی انتظامی ماده ۱ از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (...
فصل اول – کلیات

فصل اول – کلیات

فصل اول کلیات ماده ۱ در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد: ‌الف –...
فصل سوم – آموزش

فصل سوم – آموزش

فصل سوم آموزش ‌ماده ۳۳ دوره‌ های آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد: ‌الف – دوره...
قانون استخدام نیروی انتظامی

فصل هفتم – پایان خدمت

فصل هفتم پایان خدمت ماده ۱۲۶ خدمت کارکنان در نیروی انتظامی به یکی از علل زیر پایان می یابد: ال...
قانون استخدام نیروی انتظامی

فصل هشتم – دریافتی کارکنان

فصل هشتم دریافتی کارکنان ماده ۱۴۹ دریافتی ماهانه کارکنان پایور و پیمانی عبارت است از مجموع حقوق...
قانون استخدام نیروی انتظامی

فصل یازدهم – مواد تکمیلی

فصل یازدهم مواد تکمیلی ماده ۲۰۳ کارکنان تطبیق شده با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمی...
فصل اول - كليات و تعاريف

فصل اول – کلیات و تعاریف

فصل اول كليات و تعاريف ‌ماده ۱ در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آن مي‌گردد:...
فصل دوم - ورود بخدمت

فصل دوم – ورود بخدمت

فصل دوم - ورود بخدمت ‌بخش اول - تعاريف ماده ۴ استخدام در سپاه عبارتست از گزينش افراد واجد صلاحي...
فصل سوم - آموزش و ترفيعات

فصل سوم – آموزش و ترفیعات

فصل سوم - آموزش و ترفيعات ‌بخش اول - آموزش ‌ماده ۳۴ دوره‌ هاي آموزشي پرسنل كادر ثابت و بسيجي وي...
فصل ششم - پايان خدمت

فصل ششم – پایان خدمت

فصل ششم پايان خدمت ‌ماده ۱۱۹ خدمت پرسنل سپاه به يكي از صور زير پايان مي‌يابد: ‌الف - شهادت ب...