قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی

بخش دوم ـ آيين‌ دادرسي فصل اول ـ صلاحيت ماده ۱۰ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش سوم ـ اعاده دادرسی

بخش سوم ـ اعاده دادرسي ماده ۹۸ در مورد احكام قطعي به جهات ذيل مي توان دادخواست اعاده دادرسي تقدي...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش چهارم ـ اجرای احکام

بخش چهارم ـ اجراي احكام ماده ۱۰۷ كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) اين قانون مكلفند آراء ديو...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش پنجم ـ سایر مقررات

بخش پنجم ـ ساير مقررات ماده ۱۲۰ شـعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود منحل مي ش...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش اول ـ تشکیلات

بخش اول ـ تشكيلات ماده ۱ در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ب...
قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول – تشکیلات

فصل اول تشکیلات ماده 1 در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به...