مجازات رشوه

مجازات رشوه گرفتن کارمندان

مجازات رشوه گرفتن کارمندان نویسنده : فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری (متخصص در امور دیوان عدال...
166718321317016599719145247471609510368

دستور موقت

اگر شخصی در خصوص موضوعی طرح دعوا کند تا صدور رای قطعی به نفع او و اجرای رای روندی چند ماهه و گاه چ...
640x350

کمیسیون ماده صد

مراحل رسیدگی و طرح پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و قوانین مربوطه...