اپلیکیشن دادگاه یار یک وکیل همراه

قبل از پر کردن فرم موارد زیر را در نظر داشته باشید :

مشاوره حضوری در این آیتم جهت مطالعه پرونده و پاسخگویی به سوالات شما رایگان خواهد بود .

بعد از تکمیل و ارسال فرم ، پس از بررسی توسط وکیل مربوطه و تعیین هزینه تنظیم دادخواست ظرف مدت ۲۴ ساعت لینک پرداخت برای شما ارسال خواهد شد .

وکیل مربوطه با توجه به نوع دادخواست شما بین ۲ تا ۴ روز کاری فایل دادخواست را آماده و برای شما ارسال خواهند کرد .

توجه داشته باشید که اطلاعات ثبتی شما در زمان خرید سفارش و در زمان پر کردن فرم صحیح باشد.

شماره تماس درخواستی شما جهت ارتباط کارشناسان با شما بوده پس لطفا شماره صحیح وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی خواهان (الزامی)

نام پدر خواهان (الزامی)

شغل خواهان (الزامی)

نام و نام خانوادگی خوانده (الزامی)

نام پدر خوانده (الزامی)

شغل خوانده (الزامی)


آدرس خواهان (الزامی)

آدرس خوانده (الزامی)

دلائل و ضمائم
موضوع دادخواست

شماره تماس (الزامی)

ارسال مدارک فرمت قابل قبول zip ، rar ، jpg

ایمیل شما (الزامی)